Filtry, maziva, oleje - info

INFORMACE

 

Každý výrobce motorů, převodových skříní, rozvodovek, diferenciálů atd… má své specificky dané požadavky na vlastnosti oleje. Ty jsou zatříděny do tříd podle API/ACEA a viskozity oleje.

Co je třeba vědět

aneb

nejdůležitější pojmy v oblasti olejů a maziv

Viskozita

   Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je určena tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index větší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE (Society of AutomotiveEngineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a „W“(z angl. Winter) a 5 letníchtříd značených číslem.

Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60

 

Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. olej SAE 15W má mez čerpatelnosti -25 ?C). Hodnota letního značení určuje použití oleje při letních teplotách. Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní). Když je použito kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se olej multigrádový nebo-li celoroční. V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje multigrádové. Pro naše klimatické pásmo je nejběžnější třída SAE 15W-40.

 

Výkonnostní specifikace

   Výkonová specifikace charakterizuje okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Jsou hodnoceny různé vlastnosti, jako např. oxidační stabilita, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod. Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

a) klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)

b) klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens dę Automobile, EU)

c) firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, LIAZ, TATRA)

d) klasifikace MIL-L (normy americké armády)

e) jiné klasifikace (např. ILSAC)

V současné době mají největší váhu specifikace API, ACEA a firemní normy výrobců motorů a vozidel. Klasifikace CCMC je již zastaralá a uvádí se pouze dočasně. 

API

API (American Petroleum Institute)
- Americká norma
- první písmeno určuje typ motoru. S - benzín , C - diesel
- druhé písmeno určuje úroveň kvality v řadě od nejnižší. Kategorie zavedené v listopadu 2004 je SM a září 2002

ACEA

ACEA (Asociation des Constructeurs Européens d´ Automobiles
- Evropská norma
- kombinace písmena a číslice určuje druh motoru a jeho bližší specifikaci.
A1-A5 benzínové motory
B1-B5 dieselové motory osobních automobilů, dodávek a lehkých užitkových vozidel
E1-E7 dieselové motory těžkých užitkových vozidel
C1-C3 zážehové a vznětové motory osazené čističovými filtry.

SAE

SAE (Society of Automotive Engineers)
- viskozita - se určuje jak u motorových i převodových olejů. Viskozita vyjadřuje míru vnitřního tření kapaliny a velmi silně závisí na teplotě. Olej 0W-40 znamená 0W zimní třída a 40 je letní třída použitelnost tohoto oleje je v rozsahu -35?C až do +35?C

Firemní normy výrobců

Všichni výrobci motorů požadují na výrobcích motorových olejů dodatečné požadavky, které mají ve svých firemních normách.

Mercedes-Benz: MB 228.1, MB 228.3,MB 228.5 pro dieselové motory užitkových vozidel.
MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5 pro benzínové a dieselové motory osobních vozidel.

Volkswagen: VW 500.00 pro lehkoběžné oleje, VW 501.01 pro benzínové a atmosférické benzínové motory, VW 505.00 pro dieselové přeplňované motory, VW 505.01 pro dieselové motory se systémem vstřikování “pumpa-tryska“, VW 502.00 pro benzínové motory se zvýšeným výkonem, VW 503.00/506.00/506.01 pro benzínové, dieselové motory vstřikovacího systému “pumpa-tryska“ s prodlouženými intervaly výměny oleje od modelového roku 2000, VW 506.01 pro dieselové motory se systémem vstřikování “pumpa-tryska“ s prodlouženými intervaly výměny olejů od modelů května 2001.

 Oleje dle složení

1. minerální  -   (mineral oil)

 - standardně se motorové oleje vyrábějí z minerálních olejů. Tyto oleje jsou ale díky stoupajícím požadavkům, jako jsou prodloužené intervaly výměny oleje, vysoké výkony motorů a požadavky na lehkoběžné vlastnosti, ve svém použití omezeny. Typické viskozity : 15W-40

2. polo-syntetické  -  (semisyntetic oil)

- minerální oleje s obsahem syntetických komponentů. Mají zlepšené vlastnosti při studených startech motoru, udržují čistotu vnitřku motoru a zaručují výbornou ochranu před opotřebením. Typické viskozity jsou: 10W-40.

3. plně-syntetické  -  (full-syntetic oil)

Syntetické základní oleje tvoří základ pro motorové oleje se zřetelně zlepšenými vlastnostmi. Plně syntetické motorové oleje jsou použitelné v benzínových i dieselových motorech a nabízejí optimální ochranu proti opotřebení, velmi dobrý rozvod oleje při studených startech, lehkoběžné vlastnosti a výtečnou čistotu motoru. Splňují nejvyšší standarty kvality předepsané API,ACEA a firemními normami jednotlivých výrobců vozidel. Obzvláště doporučené jsou pro dlouhé intervaly výměny oleje. Typické jsou: 0W-30, 0W-40, 5W-40.

Lehkoběžné oleje

Lehkoběžné oleje mají příznivou tekutost při nízkých teplotách, vyznačují se nízkou čerpací prací a vysokou tepelnou zatížitelností. Mají proto pozitivní vliv na spotřebu pohonných hmot. Typické viskosity: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40.

Celoroční oleje

Vícestupňové (vícerozsahové) motorové oleje se mohou v našem mírném klimatu celoročně používat. Tyto oleje nejsou v zimním období příliš husté a v letním období při vysokých teplotách motoru příliš řídké. Typické viskozity: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50.

Lehkoběžný olej s MoS2

MoS2 (molybdendisulfid) vytváří na dotykových kluzných plochách v motoru vysoce zatížitelný mazací film. Dané lehkoběžné vlastnosti oleje zaručují lehčí běh motoru, zmenšují opotřebení motoru a snižují možnost provozních poruch.. Vědecké pokusy dokázaly snížení spotřeby oleje a pohonných hmot a zřetelně nižší opotřebení v motoru. Firma Liqui Moly nabízí lehkoběžný prostředek s MoS2 ve výrobcích jako přísadu do motorového oleje - Ochrana před opotřebením (Oil Additiv), nebo jako hotový motorový olej - MoS2 Leichtlauf 10W-40.

 

Mazací plány

Castrol

http://www.castroledge.cz/iframe.php

 

TOTAL, ELF, FINA

http://www.totalnorge.no/Lub/lubScandinavia.nsf/VS_OPM/7A8BEC28F3799B6CC125788F0048E0D7?OpenDocument

 

MANN FILTER

https://www.mann-hummel.com/online-catalog/EU/cze/vehicle